บริษัท เวฟ เน็ตเวิร์ค เอเซีย จำกัด ได้ดำเนินการธุรกิจนำเข้า จัดจำหน่าย และเป็นผู้ให้บริการทางด้าน อุปกรณ์รับ-ส่ง กระจายสัญญาณคลื่นความถี่สูง แบบ Interactive, Multimedia หรือระบบรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม มีทั้งเครื่องรับดาวเทียมระบบ Digital เครื่องรับที่เป็นแบบเคเบิ้ล และยังรวมไปถึงจานรับสัญญาณดาวเทียม อุปกรณ์ขยายหรือกระจายสัญญาณที่ใช้กันทั่วไปอีกด้วย

ทั้งนี้ในฐานะที่เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์รับ-ส่ง หรือกระจายสัญญาณคลื่นความถี่ เทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการสื่อสาร หรือโครงข่ายต่างๆ ในระบบดิจิทอลเรามีความมุ่งมั่นที่จะสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ก้าวล้ำต่อไปอีกในอนาคต